Dagmara dyplom
1

PRACA DYPLOMOWA
Dagmara Kondraciuk

„ RELACJE ”

Być osobą to spotykać się z całym światem osób. Człowiekowi nie wystarczy relacja
z samym sobą, ani zawężenie się do kontaktów z jedną wybraną osobą. Spotkania z innymi ludźmi odsłaniają nasze ograniczenie, zależność, niewystarczalność. Poprzez kontakt
z jednym tylko człowiekiem nikt nie może bowiem odkryć w pełni samego siebie
i wszystkich swoich potencjalności. Żadna z osób nie jest na tyle silna i bogata w swym człowieczeństwie, by wystarczyła drugiej osobie jako jedyny punkt odniesienia, dlatego naturalne jest to, że człowiek żyje w otoczeniu innych ludzi, integruje się, buduje więzi. Każda autentyczna relacja między ludźmi jest inna i niepowtarzalna. Każde spotkanie to przecież zawsze spotkanie z kimś innym niż my, z kimś, kogo nie możemy do końca poznać
i kto ciągle może nas zaskakiwać. Zwłaszcza, jeśli jest to spotkanie osób odmiennej płci. Kontakt między kobietą a mężczyzną z natury prowadzi do silniejszego zaangażowania niż relacja między osobami tej samej płci. Kobiety i mężczyźni różnią się bowiem nie tylko
w aspekcie fizycznym, ale jeszcze bardziej w aspekcie symbolicznym, czyli w sposobie interpretowania i przeżywania samego siebie, w sposobie kontaktowania się z drugą osobą oraz w sposobie odnoszenia się do rzeczywistości, w której żyją. Jednym z podstawowych sposobów kontaktowania się są emocje i uczucia. Spełniają bowiem niezwykle ważną rolę
w życiu człowieka. Sfera emocjonalna jest miejscem intensywnego spotykania się racji wychowawczych z samym sobą. Termin emocje ma szerokie znaczenie, obejmuje wszelkie stany emocjonalne (uczucia, nastroje, humory i inne poruszenia emocjonalne). Sferę emocjonalną można zdefiniować jako sposoby przeżywania wszystkiego, co dzieje się w nas samych i wokół nas. Emocje to reakcje człowieka na jego własne zachowania i własną sytuację życiową, a także reakcje na osoby, sytuacje i wydarzenia zewnętrzne, które wpływają na jego los. W zależności od okoliczności reakcje te wyrażają się poprzez radość, wzruszenie, satysfakcję, poczucie bezpieczeństwa, zaufania, pewność siebie, albo poprzez niepokój, wstyd, poczucie winy, depresję, gniew, desperację, nienawiść. Są nośnikami informacji Ukazują naszą sytuację egzystencjalną oraz nasz sposób reagowania na tę sytuację.
Praca ukazuje relacje między ludźmi: gesty postaci – układy ciał manipulowane emocjami, zależności, które mają przywoływać na myśl miejsce jednostki w układach z innymi,
w których egzystują. Sylwety postaci kobiety i mężczyzny ujęte są za pomocą płaskiej czarnej plamy. Silne skontrastowanie światłocieniowe daje efekt zatarcia się granic między bryłą postaci a tłem, przez co formy te nabierają nie do końca rozpoznawalne dla oka kształty. Efekt ten ma na celu ukazanie człowieka, kobiety i mężczyzny, współzależnych istot społecznych. Postaci „powiązane” są ze sobą elementem czerwonej, przestrzennie ukazanej wstążki, która urealnia dane fragmenty kompozycji. Odgrywa ona bardzo istotną rolę. Jest narratorem przedstawianych myśli. Istotą pracy jest przedstawienie emocji stanowiących ważny element w tworzeniu relacji międzyludzkich, który umożliwia nam dostęp do prawdy o naszym życiu.

23

listopad

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.