Wrzeszcz!

Projekt Quattro Towers
Rozmowa o przestrzeni WSPÓLNEJ
Data: 28 września 2007 (piątek) o godz. 18.00
Miejsce: Klub Garnizonowy we Wrzeszczu
ul. Słowackiego 3, Gdańsk
Organizator: KulturaMiejska

Bezpośrednim pretekstem do rozmowy jest inwestycja „Quattro Towers” w historycznym sercu Wrzeszcza (obok Galerii Manhattan).
Wrzeszczańska społeczność lokalna obawia się negatywnego wpływu inwestycji na środowisko i ład architektoniczny oraz paraliżu komunikacyjnego w centrum dzielnicy.

W Polsce o przestrzeni publicznej dyskutuje się w wąskiej grupie teoretyków humanistyki, architektury i w środowiskach sztuki krytycznej. Do rozmowy włączają się urbaniści, czasami politycy i urzędnicy.
W ogólnej świadomości społecznej przestrzeń publiczna to miejsce powszechnie dostępne i nieodpłatne jak las, chodnik czy parking osiedlowy. A przecież przestrzeń publiczna - OBSZAR WSPÓLNY- to przede wszystkim centra miast, dworce, podwórka, szkoły, uniwersytety, szpitale i instytucje kultury. Przestrzeń publiczna to też konstytucyjnie chroniona przestrzeń tolerancji, wolnej myśli, komunikacji społecznej (także w mediach i internecie), konfrontacji różnorodnych poglądów. Coraz częściej zdajemy sobie sprawę, że zaśmiecanie przestrzeni publicznej natłokiem bilbordów czy zawłaszczanie przestrzeni medialnej zmanipulowaną informacją jest równie niebezpieczne, jak odgradzanie nowych osiedli płotami i systemem alarmowym. Głos przeciwko komercjalizacji sfery publicznej zabierają też artyści – poprzez interwencje, mające na celu odzyskiwanie przestrzeni i jej zwracanie do wspólnego użytku.
Przestrzeń publiczna nie jest niczyją własnością, to DOBRO WSPÓLNE, które mamy prawo współkształtować i za nie odpowiadać. Nie chcemy oddawać decyzji w ręce polityków, urzędników i deweloperów, dlatego zapraszamy do rozmowy, jak wspólnie możemy troszczyć się i wpływać na przestrzeń publiczną.
Jaki wpływ mają lokalne społeczności na współdecydowanie o otoczeniu?
Kto dzisiaj wyznacza przestrzeń wspólną?
Co decyduje o kształtowaniu przestrzeni publicznej, medialnej i społecznej?
Dlaczego warto wspierać działania artystyczne w przestrzeni publicznej?

Bezpośrednim pretekstem do rozmowy jest inwestycja „Quattro Towers” w historycznym sercu Wrzeszcza. Deweloper planuje budowę - za pełnym przyzwoleniem władz miejskich - czterech wieży apartamentowców, architektonicznie nawiązujących do czasów późnego Gomółki. Obawiamy się, że inwestycja będzie miała negatywny wpływ na środowisko, w szczególności na zanieczyszczenie i cyrkulację powietrza oraz gopsodarkę wodną (zalewanie piwnic wrzeszczańskich kamienic). Budowa całkowicie sparaliżuje i tak już niewydolny ruch komunikacyjny w centrum Wrzeszcza; zmieni też nieodwracalnie kameralny charakter okolicznej XIX-wiecznej wrzeszczańskiej zabudowy.

Chcielibyśmy, by pretekst „Quattro Towers” skłonił nas obywateli do refleksji nad odpowiedzialnością za dobro wspólne. Zapraszamy do rozmowy.

Komentarze przygotują:
dr Jakub Szczepański - „O poszerzaniu znaczenia przestrzeni publicznej”
Rafał Górski – "Formy oporu społecznego wobec polityki prywatyzacji przestrzeni publicznych”
Daniel Muzyczuk - „O artystycznych środkach odzyskiwania przestrzeni publiczne”
Tomasz Cebo – „Każdy morderca jest czyimś sąsiadem" – o doświadczeniach Klubu eNeRDe w Toruniu
Prowadzenie: Lidia Makowska

Po spotkaniu można nabyć książkę Rafała Górskiego ( z podpisem autora) „Bez państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu”, Wydawnictwo korporacja ha!art, Kraków 2007


na-wyjezdzie-zawsze-1-1

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.